Naše služby


IT PRO
BUSINESS
„Noříme se do IT hlubin, ze kterých lovíme řešení na míru.“
Do pravěkých IT struktur navrhujeme a implementujeme nové procesy, které práci zjednoduší a jako příjemný bonus navíc udělají pořádek v nákladech. Srdcem naší práce jsou řešení v oblasti infrastruktury, bezpečnosti a zakázkového softwaru.
01
Konzultace
Spousta společností směřuje výdaje spojené s IT pouze na „zaplácnutí aktuálního problému“. Takové investice jsou neefektivní, nesystémové a často ani nesouvisí s vizí společnosti a jejím realizačním plánem.
Prostřednictvím auditu, zpracování řídící dokumentace, návrhu a implementace procesů jsme schopní začlenit IT sektor do fungování společnosti tak, aby vytvářel nové hodnoty a především měl pozitivní dopad na obchodní strategii.
02
Správa IT
Vedle kontinuální správy vašich systémů on-premise i v cloudu s námi můžete počítat také v problémových situacích, a to nad rámec našeho smluvního vztahu. Dobrý obchodní partner se totiž pozná ve chvíli, kdy se dostanete do potíží.
Řešení problémů
Vedle kontinuální správy vašich systémů on-premise i v cloudu s námi můžete počítat také v problémových situacích, a to nad rámec našeho smluvního vztahu. Dobrý obchodní partner se totiž pozná ve chvíli, kdy se dostanete do potíží.
Optimalizace výkonnosti
Nový informační systém neběží dle vašich očekávání? Dochází k rádoby náhodným výpadkům funkčnosti nebo zpomalení? Chcete mít jistotu podepřenou oponentským posudkem, že práce vašeho dodavatele splňuje veškeré nároky na kvalitu dodávky? Čím komplexnější systém, tím větší výzva pro náš tým.
03
Bezpečnost
V dnešní době nejde o to zda, ale kdy se stanete terčem kybernetického útoku. Pravděpodobně jste se jím již stali, jen jste o tom nevědeli. Automatizované ransomware útoky jsou na denním pořádku a rozvíjí se i cílené útoky na prvky kritické infrastruktury. Bezpečnostní paradigmata se s nástupem technologií jako jsou IoT, cloudové služby nebo DNS-over-HTTPS významně mění. Pro efektivní obranu je nutné mít situační přehled, know-how a implementovat vícevrstevná opatření.
Bezpečnostní audit
Pokud chcete smysluplně investovat do zabezpeční, je nezbytné začít bezpečnostním auditem. Jeho výstupy identifikují vaše aktiva, hrozby na ně působící, rizika a případné finanční či reputační dopady. Slouží také jako podklad pro vypracování plánu hladké implementace vhodných opatření, která zajistí efektivní vypořádání rizik.
Analýza síťového provozu
Pomocí neinvazivních technik nahlížíme do struktury síťové komunikace – vnitrofiremní i té mezi firemní sítí a internetem. Umíme dekódovat, monitorovat provoz na SCADA sítích a řešení integrovat s množstvím produktů pro log management, SIEM či přímo s vybranými výrobci firewallů.
Vypracování a realizace BCP a DRP
Pomůžeme vám vypracovat, nasadit a otestovat plán zachování provozu a plán pro obnovení provozu po havárii. Zvýšíme robustnost a odolnost kritických informačních systémů a provedeme Vás skrze analýzu obchodních dopadů i analýzu rizik, od analytické fáze až po implementaci a pravidelné testování.
04
Zakázkový vývoj softwaru
Máme zkušenosti s vývojem telefonních, personálních, CMS a nákupních portálů nebo třeba systémů pro elektronické sázení a platby. Vývoj nás baví, a proto jsme aktivní i v oblasti programování unikátního softwaru. Rádi vám pomůžeme také s analýzou požadavků nebo definicí zadání.
05
Řízení IT
Na základě GAP a SWOT analýzy sestavíme strategický plán IT tak, aby podporoval cíle strategického plánu celé společnosti. Pokud již plán máte, pomůžeme vám s jeho implementací a aktualizací.
Infrastruktura
Hardware a software provozovaný on-premise, v různých  druzích cloudů nebo hybridně poskytující výpočetní výkon, úložiště, přenosové sítě, služby firewallu a VPN serveru, databázové služby nebo aplikační platformy. Všechno uspořádáme tak, aby jednotlivé komponenty spolupracovaly bezpečně, spolehlivě a s minimálními náklady.
Organizace IT, procesy a metriky
Jak víte, že je vaše IT efektivní? Máte přihlašovací údaje k veškerému internímu know-how na opravdu bezpečném úložišti? Jaké služby je dobré in- a jaké out-sourcovat? To jsou jen některé z otázek, na které byste měli mít odpověď. Pokud ji nemáte, provedeme analýzu fungování vašeho IT a navrhneme opatření, díky kterým bude sektor bezpečný a jeho výsledky měřitelné.
Aplikační architektura
Podíváme se na vaše aplikace z více úhlů - interoperability, výkonnosti, spolehlivosti nebo z pohledu provozních a bezpečnostních rizik. Jak aplikace vyvíjíte, nasazujete, provozujete a utlumujete na konci jejich životního cyklu? Prozkoumáme použité architektonické vzory, paradigmata typu SOA, ESB, mikroslužby nebo virtualizace aplikací s využitím kontejnerů.
REFERENCE
Komu pomáháme růst
Kontaktujte násKDE NÁS NAJDETE
Trustlab s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Praha 4 — Michle
IČ 47546417
DIČ CZ47546417
JAK SE S NÁMI SPOJÍTE
info@trustlab.cz
+420 273 134 924

IT PRO
BUSINESS

„Noříme se do IT hlubin, ze kterých lovíme řešení na míru.“


Do pravěkých IT struktur navrhujeme a implementujeme nové procesy, které práci zjednoduší a jako příjemný bonus navíc udělají pořádek v nákladech. Srdcem naší práce jsou řešení v oblasti infrastruktury, bezpečnosti a zakázkového softwaru.
Naše služby
Konzultace
Jsme schopní začlenit IT sektor do fungování společnosti tak, aby vytvářel nové hodnoty a především měl pozitivní dopad na obchodní strategii.
Prostřednictvím auditu, zpracování řídící dokumentace, návrhu a implementace procesů jsme schopní začlenit IT sektor do fungování společnosti tak, aby vytvářel nové hodnoty a především měl pozitivní dopad na obchodní strategii.
Správa IT
Vedle kontinuální správy vašich systémů on-premise i v cloudu s námi můžete počítat také v problémových situacích, a to nad rámec našeho smluvního vztahu. Dobrý obchodní partner se totiž pozná ve chvíli, kdy se dostanete do potíží.
Řešení problémů
Vedle kontinuální správy vašich systémů on-premise i v cloudu s námi můžete počítat také v problémových situacích, a to nad rámec našeho smluvního vztahu. Dobrý obchodní partner se totiž pozná ve chvíli, kdy se dostanete do potíží.
Optimalizace výkonnosti
Nový informační systém neběží dle vašich očekávání? Dochází k rádoby náhodným výpadkům funkčnosti nebo zpomalení? Chcete mít jistotu podepřenou oponentským posudkem, že práce vašeho dodavatele splňuje veškeré nároky na kvalitu dodávky? Čím komplexnější systém, tím větší výzva pro náš tým.
Bezpečnost
V dnešní době nejde o to zda, ale kdy se stanete terčem kybernetického útoku. Pravděpodobně jste se jím již stali, jen jste o tom nevědeli. Automatizované ransomware útoky jsou na denním pořádku a rozvíjí se i cílené útoky na prvky kritické infrastruktury. Bezpečnostní paradigmata se s nástupem technologií jako jsou IoT, cloudové služby nebo DNS-over-HTTPS významně mění. Pro kontinuální efektivní obranu je nutné mít situační přehled, know-how a implementovat vícevrstevná opatření.
Bezpečnostní audit
Pokud chcete smysluplně investovat do zabezpeční, je nezbytné začít bezpečnostním auditem. Jeho výstupy identifikují vaše aktiva, hrozby na ně působící, rizika a případné finanční či reputační dopady. Slouží také jako podklad pro vypracování plánu hladké implementace vhodných opatření, která zajistí efektivní vypořádání rizik.
Analýza síťového provozu
Pomocí neinvazivních technik nahlížíme do struktury síťové komunikace – vnitrofiremní i té mezi firemní sítí a internetem. Umíme dekódovat, monitorovat provoz na SCADA sítích a řešení integrovat s množstvím produktů pro log management, SIEM či přímo s vybranými výrobci firewallů.
Vypracování a realizace BCP a DRP
Pomůžeme vám vypracovat, nasadit a otestovat plán zachování provozu a plán pro obnovení provozu po havárii. Zvýšíme robustnost a odolnost kritických informačních systémů a provedeme Vás skrze analýzu obchodních dopadů i analýzu rizik, od analytické fáze až po implementaci a pravidelné testování.
Zakázkový vývoj softwaru
Máme zkušenosti s vývojem telefonních, personálních, CMS a nákupních portálů nebo třeba systémů pro elektronické sázení a platby. Vývoj nás baví, a proto jsme aktivní i v oblasti programování unikátního softwaru. Rádi vám pomůžeme také s analýzou požadavků nebo definicí zadání.
Řízení IT
Na základě GAP a SWOT analýzy sestavíme strategický plán IT tak, aby podporoval cíle strategického plánu celé společnosti. Pokud již plán máte, pomůžeme vám s jeho implementací a aktualizací.
Infrastruktura
Hardware a software provozovaný on-premise, v různých  druzích cloudů nebo hybridně poskytující výpočetní výkon, úložiště, přenosové sítě, služby firewallu a VPN serveru, databázové služby nebo aplikační platformy. Všechno uspořádáme tak, aby jednotlivé komponenty spolupracovaly bezpečně, spolehlivě a s minimálními náklady.
Organizace IT, procesy a metriky
Jak víte, že je vaše IT efektivní? Máte přihlašovací údaje k veškerému internímu know-how na opravdu bezpečném úložišti? Jaké služby je dobré in- a jaké out-sourcovat? To jsou jen některé z otázek, na které byste měli mít odpověď. Pokud ji nemáte, provedeme analýzu fungování vašeho IT a navrhneme opatření, díky kterým bude sektor bezpečný a jeho výsledky měřitelné.
Aplikační architektura
Podíváme se na vaše aplikace z více úhlů - interoperability, výkonnosti, spolehlivosti nebo z pohledu provozních a bezpečnostních rizik. Jak aplikace vyvíjíte, nasazujete, provozujete a utlumujete na konci jejich životního cyklu? Prozkoumáme použité architektonické vzory, paradigmata typu SOA, ESB, mikroslužby nebo virtualizace aplikací s využitím kontejnerů.
REFERENCE
Komu pomáháme růst
Kontaktujte nás
KDE NÁS NAJDETE
JAK SE S NÁMI SPOJÍTE
Trustlab s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Praha 4 — Michle
IČ 47546417
DIČ CZ47546417
info@trustlab.cz
+420 273 134 924
Datová schránka:
b8u8569
IT PRO
BUSINESS

„Noříme se do IT hlubin, ze kterých lovíme řešení na míru.“
Do pravěkých IT struktur navrhujeme a implementujeme nové procesy, které práci zjednoduší a jako příjemný bonus navíc udělají pořádek v nákladech. Srdcem naší práce jsou řešení v oblasti infrastruktury, bezpečnosti a zakázkového softwaru.
Naše služby
Konzultace
Jsme schopní začlenit IT sektor do fungování společnosti tak, aby vytvářel nové hodnoty a především měl pozitivní dopad na obchodní strategii.
Prostřednictvím auditu, zpracování řídící dokumentace, návrhu a implementace procesů jsme schopní začlenit IT sektor do fungování společnosti tak, aby vytvářel nové hodnoty a především měl pozitivní dopad na obchodní strategii.
Správa IT
Vedle kontinuální správy vašich systémů on-premise i v cloudu s námi můžete počítat také v problémových situacích, a to nad rámec našeho smluvního vztahu. Dobrý obchodní partner se totiž pozná ve chvíli, kdy se dostanete do potíží.
Řešení problémů
Vedle kontinuální správy vašich systémů on-premise i v cloudu s námi můžete počítat také v problémových situacích, a to nad rámec našeho smluvního vztahu. Dobrý obchodní partner se totiž pozná ve chvíli, kdy se dostanete do potíží.
Optimalizace výkonnosti
Nový informační systém neběží dle vašich očekávání? Dochází k rádoby náhodným výpadkům funkčnosti nebo zpomalení? Chcete mít jistotu podepřenou oponentským posudkem, že práce vašeho dodavatele splňuje veškeré nároky na kvalitu dodávky? Čím komplexnější systém, tím větší výzva pro náš tým.
Bezpečnost
V dnešní době nejde o to zda, ale kdy se stanete terčem kybernetického útoku. Pravděpodobně jste se jím již stali, jen jste o tom nevědeli. Automatizované ransomware útoky jsou na denním pořádku a rozvíjí se i cílené útoky na prvky kritické infrastruktury. Bezpečnostní paradigmata se s nástupem technologií jako jsou IoT, cloudové služby nebo DNS-over-HTTPS významně mění. Pro kontinuální efektivní obranu je nutné mít situační přehled, know-how a implementovat vícevrstevná opatření.
Bezpečnostní audit
Pokud chcete smysluplně investovat do zabezpeční, je nezbytné začít bezpečnostním auditem. Jeho výstupy identifikují vaše aktiva, hrozby na ně působící, rizika a případné finanční či reputační dopady. Slouží také jako podklad pro vypracování plánu hladké implementace vhodných opatření, která zajistí efektivní vypořádání rizik.
Analýza síťového provozu
Pomocí neinvazivních technik nahlížíme do struktury síťové komunikace – vnitrofiremní i té mezi firemní sítí a internetem. Umíme dekódovat, monitorovat provoz na SCADA sítích a řešení integrovat s množstvím produktů pro log management, SIEM či přímo s vybranými výrobci firewallů.
Vypracování a realizace BCP a DRP
Pomůžeme vám vypracovat, nasadit a otestovat plán zachování provozu a plán pro obnovení provozu po havárii. Zvýšíme robustnost a odolnost kritických informačních systémů a provedeme Vás skrze analýzu obchodních dopadů i analýzu rizik, od analytické fáze až po implementaci a pravidelné testování.
Zakázkový vývoj softwaru
Máme zkušenosti s vývojem telefonních, personálních, CMS a nákupních portálů nebo třeba systémů pro elektronické sázení a platby. Vývoj nás baví, a proto jsme aktivní i v oblasti programování unikátního softwaru. Rádi vám pomůžeme také s analýzou požadavků nebo definicí zadání.
Řízení IT
Na základě GAP a SWOT analýzy sestavíme strategický plán IT tak, aby podporoval cíle strategického plánu celé společnosti. Pokud již plán máte, pomůžeme vám s jeho implementací a aktualizací.
Infrastruktura
Hardware a software provozovaný on-premise, v různých  druzích cloudů nebo hybridně poskytující výpočetní výkon, úložiště, přenosové sítě, služby firewallu a VPN serveru, databázové služby nebo aplikační platformy. Všechno uspořádáme tak, aby jednotlivé komponenty spolupracovaly bezpečně, spolehlivě a s minimálními náklady.
Organizace IT, procesy a metriky
Jak víte, že je vaše IT efektivní? Máte přihlašovací údaje k veškerému internímu know-how na opravdu bezpečném úložišti? Jaké služby je dobré in- a jaké out-sourcovat? To jsou jen některé z otázek, na které byste měli mít odpověď. Pokud ji nemáte, provedeme analýzu fungování vašeho IT a navrhneme opatření, díky kterým bude sektor bezpečný a jeho výsledky měřitelné.
Aplikační architektura
Podíváme se na vaše aplikace z více úhlů - interoperability, výkonnosti, spolehlivosti nebo z pohledu provozních a bezpečnostních rizik. Jak aplikace vyvíjíte, nasazujete, provozujete a utlumujete na konci jejich životního cyklu? Prozkoumáme použité architektonické vzory, paradigmata typu SOA, ESB, mikroslužby nebo virtualizace aplikací s využitím kontejnerů.
REFERENCE
Komu pomáháme růst
Kontaktujte nás
KDE NÁS NAJDETE
Trustlab s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Praha 4 — Michle
IČ 47546417
DIČ CZ47546417
JAK SE S NÁMI SPOJÍTE
info@trustlab.cz
+420 273 134 924
Datová schránka:
b8u8569