Naše služby


IT PRO
BUSINESS
„Noříme se do IT hlubin, ze kterých lovíme řešení na míru.“
Do pravěkých IT struktur navrhujeme a implementujeme nové procesy, které práci zjednoduší a jako příjemný bonus navíc udělají pořádek v nákladech. Srdcem naší práce jsou řešení v oblasti infrastruktury, bezpečnosti a zakázkového softwaru.
01
Konzultace
Spousta společností směřuje výdaje spojené s IT pouze na „zaplácnutí aktuálního problému“. Takové investice jsou neefektivní, nesystémové a často ani nesouvisí s vizí společnosti a jejím realizačním plánem.
Prostřednictvím auditu, zpracování řídící dokumentace, návrhu a implementace procesů jsme schopní začlenit IT sektor do fungování společnosti tak, aby vytvářel nové hodnoty a především měl pozitivní dopad na obchodní strategii.
02
Správa IT
Vedle kontinuální správy vašich systémů on-premise i v cloudu s námi můžete počítat také v problémových situacích, a to nad rámec našeho smluvního vztahu. Dobrý obchodní partner se totiž pozná ve chvíli, kdy se dostanete do potíží.
Řešení problémů
Vedle kontinuální správy vašich systémů on-premise i v cloudu s námi můžete počítat také v problémových situacích, a to nad rámec našeho smluvního vztahu. Dobrý obchodní partner se totiž pozná ve chvíli, kdy se dostanete do potíží.
Optimalizace výkonnosti
Nový informační systém neběží dle vašich očekávání? Dochází k rádoby náhodným výpadkům funkčnosti nebo zpomalení? Chcete mít jistotu podepřenou oponentským posudkem, že práce vašeho dodavatele splňuje veškeré nároky na kvalitu dodávky? Čím komplexnější systém, tím větší výzva pro náš tým.
03
Bezpečnost
Pokud chcete smysluplně investovat do zabezpečení, je nezbytné začít bezpečnostním auditem. Jeho výstupy identifikují vaše aktiva, hrozby na ně působící, rizika a případné finanční či reputační dopady. Slouží také jako podklad pro vypracování plánu hladké implementace vhodných opatření, která zajistí efektivní vypořádání rizik.
Bezpečnostní audit
Pokud chcete smysluplně investovat do zabezpeční, je nezbytné začít bezpečnostním auditem. Jeho výstupy identifikují vaše aktiva, hrozby na ně působící, rizika a případné finanční či reputační dopady. Slouží také jako podklad pro vypracování plánu hladké implementace vhodných opatření, která zajistí efektivní vypořádání rizik.
Analýza síťového provozu
Pomocí neinvazivních technik nahlížíme do struktury síťové komunikace – vnitrofiremní i té mezi firemní sítí a internetem. Umíme dekódovat, monitorovat provoz na SCADA sítích a řešení integrovat s množstvím produktů pro log management, SIEM či přímo s vybranými výrobci firewallů.
Vypracování a realizace BCP a DRP
Pomůžeme vám vypracovat, nasadit a otestovat plán zachování provozu a plán pro obnovení provozu po havárii. Zvýšíme robustnost a odolnost kritických informačních systémů a provedeme Vás skrze analýzu obchodních dopadů i analýzu rizik, od analytické fáze až po implementaci a pravidelné testování.
04
Zakázkový vývoj softwaru
Máme zkušenosti s vývojem telefonních, personálních, CMS a nákupních portálů nebo třeba systémů pro elektronické sázení a platby. Vývoj nás baví, a proto jsme aktivní i v oblasti programování unikátního softwaru. Rádi vám pomůžeme také s analýzou požadavků nebo definicí zadání.
05
Řízení IT
Na základě GAP a SWOT analýzy sestavíme strategický plán IT tak, aby podporoval cíle strategického plánu celé společnosti. Pokud již plán máte, pomůžeme vám s jeho implementací a aktualizací.
Infrastruktura
Hardware a software provozovaný on-premise, v různých  druzích cloudů nebo hybridně poskytující výpočetní výkon, úložiště, přenosové sítě, služby firewallu a VPN serveru, databázové služby nebo aplikační platformy. Všechno uspořádáme tak, aby jednotlivé komponenty spolupracovaly bezpečně, spolehlivě a s minimálními náklady.
Organizace IT, procesy a metriky
Jak víte, že je vaše IT efektivní? Máte přihlašovací údaje k veškerému internímu know-how na opravdu bezpečném úložišti? Jaké služby je dobré in- a jaké out-sourcovat? To jsou jen některé z otázek, na které byste měli mít odpověď. Pokud ji nemáte, provedeme analýzu fungování vašeho IT a navrhneme opatření, díky kterým bude sektor bezpečný a jeho výsledky měřitelné.
Aplikační architektura
Podíváme se na vaše aplikace z více úhlů - interoperability, výkonnosti, spolehlivosti nebo z pohledu provozních a bezpečnostních rizik. Jak aplikace vyvíjíte, nasazujete, provozujete a utlumujete na konci jejich životního cyklu? Prozkoumáme použité architektonické vzory, paradigmata typu SOA, ESB, mikroslužby nebo virtualizace aplikací s využitím kontejnerů.
Naše produkty
-
06
Ivyscreen
Systém pro správu, distribuci a zobrazení obsahu na jednotlivých obrazovkách. Vše je řízeno uživatelem z webového aplikace.
 • Podporovaná média – audio soubor, audio stream, HTML obsah, obrázek, www stránka, Video, vypnutí obrazovky při nečinnosti, PDF, MS office dokumentů (Word, Excel Powerpoint).
 • Správa obrazovek – otočení obrazovky, povoleni/zakázáni audio výstupu, povoleni/zakázáni posílání snímku obrazovky, povoleni/zakázáni VPN připojení, pravidelný report systémových údajů, přiřazení tagů pro logické členění.
 • Správa úloh – tři úrovně úloh (běžná, prioritní, při nečinnosti), rozpad úlohy na množinu přehrávaných médií s konkrétními parametry (délka přehrávání, interval aktualizace www stránky atd), časový harmonogram přehrávání jednotlivých médii v úloze, přiřazení množiny obrazovek k úloze, delegování úlohy.
 • Základní diskový prostor zdarma (7 GB).
 • Platba pouze za aktivní obrazovky, zdarma libovolný počet připojených obrazovek.
07
ShiftDuck
Webová aplikace pro správu a řízení lidských či výrobních zdrojů.
 • Uživatelsky editovatelné číselníky, státní svátky a nastavení systému.
 • Evidence pracovníků a jejich pracovních poměrů, školení, lékařských prohlídek, nepřítomností, pracovních kalendářů.
 • Evidence pracovních skupin pracovníků s možností určení zastupitelnosti.
 • Správa výkonů – \definice délky a místa výkonu, frekvence opakování, počtu požadovaných pracovníků, požadovaných školení. Definice diet za výkon. Rozpadu výkonu na několik samostatných pevně svázaných směn.
 • Vytvoření měsíčních plánu pro pracovní skupinu buď manuálně nebo automaticky.
 • Automatické kontroly na obsazenost všech výkonů, určení vedoucího u výkonu, dodržení zákonných podmínek (délka směny, délka přestávky, počet odpracovaných hodin DPP a DPČ, délka přesčasu atd), dodržení požadovaných školení.
 • Provozní záznamy pro mzdovou účetní – počet odpracovaných hodin, noční hodiny, přesčasové hodiny, nemoci, dovolené, převod přesčasu z minulého období, proplacení přesčasů atd.
 • Přehledová obrazovka denního plánu pro řídícího pracovníka – kontrola nástupu pracovníka na výkon, tištení průvodních listů, přeobsazení pracovníka (např. z důvodu nemoci), jednorázová změna výkonu z důvodu mimořádnosti atd.
 • Reporty a tisky – měsíčních plánu, přehled diet, přehled tržeb.
 • Možnost napojení na informační systém pro import/export dat.
08
Platební modul
Webová aplikace pro správu osob, kont, předpisů a plateb.
 • Evidence osob a jejich zákonných zástupců.
 • Samo registrace osob do systému pro zobrazení stavu jejich konta.
 • Správa kont osob – předpisy, platby, slevy, penále, zmražení konta, odložení platby, generování příjmového dokladu pro hotovostní platbu, splátkové kalendáře.
 • Správa ceníků s možností nadefinování automatického notifikování ve zvolený okamžik.
 • Správa šablon penále a přiřazení k jednotlivým ceníkům.
 • Automatické generování penále při neplacení, Automatické vygenerování předpisu dle ceníku.
 • Správa šablon e-mailových notifikací a přehled odeslaných notifikací ze systému.
 • Automatické rozesílání e-mailových notifikací při přijetí platby, nezaplacení předpisu, vygenerování penále, aktivaci splátkového kalendáře.
 • Import bankovních výpisů (MultiCash) – rozpad na jednotlivé platby a automatické/manuální párování na konta.
 • Reporty – měsíčních výnosů, osob v dluhu atd.
 • Možnost napojení na informační systém pro automatický import/export dat.
09
Další programy
Drobná softwarová řešení na míru.
Odečty vodoměrů
Mobilní aplikace slouží pro zaznamenávání aktuálního stavu vodoměrů, podle nadefinovaných odečtových tras. Import a export souborů s odečtovou trasou ze serverového REST rozhraní. Odečet stavu vodoměru zadáním hodnoty nebo dohadným odečtem.
Messenger
Konzolová aplikace pro kontrolu e-mailové schránky a automatické rozbalení a stažení bankovních výpisů, podle nadefinovaných konfigurovatelných pravidel ze ZIP archívu. Kontrolní e-mailové notifikace, pokud zůstanou nezpracované výpisy.
MZe LPIS
Webová aplikace pro zobrazení a export dat z veřejného registru půdy (LPIS) od Ministerstva zemědělství ČR. Vyhledání podle zadaného IČ ve formuláři nebo podle souboru s dávkou IČ. Export výsledku vyhledání v excelovém souboru.
10
Technologie
 • Databáze: MSSQL, (včetně SSIS a DWH), MySQL, MariaDB, Teradata, Firebird
 • Programování v C# (.net Core i .NET Framework), PHP, C++, MS SharePoint, Delphi
 • Desktopové aplikace WPF, WinForms, GtkSharp, Mono
 • Responzivní webové aplikace: Vue, Angular, ASP.NET, TypeScript, RxJs, JavaScript, HTML, CSS
 • Webové služby: REST, SOAP
VYBRANÉ REFERENCE
Komu pomáháme růst
Kontaktujte násKDE NÁS NAJDETE
Trustlab s.r.o.
Chodovská 228/3
141 00 Praha 4 — Michle
IČ 47546417
DIČ CZ47546417
JAK SE S NÁMI SPOJÍTE
info@trustlab.cz
+420 273 134 924

IT PRO
BUSINESS

„Noříme se do IT hlubin, ze kterých lovíme řešení na míru.“


Do pravěkých IT struktur navrhujeme a implementujeme nové procesy, které práci zjednoduší a jako příjemný bonus navíc udělají pořádek v nákladech. Srdcem naší práce jsou řešení v oblasti infrastruktury, bezpečnosti a zakázkového softwaru.
Naše služby
Konzultace
Jsme schopní začlenit IT sektor do fungování společnosti tak, aby vytvářel nové hodnoty a především měl pozitivní dopad na obchodní strategii.
Prostřednictvím auditu, zpracování řídící dokumentace, návrhu a implementace procesů jsme schopní začlenit IT sektor do fungování společnosti tak, aby vytvářel nové hodnoty a především měl pozitivní dopad na obchodní strategii.
Správa IT
Vedle kontinuální správy vašich systémů on-premise i v cloudu s námi můžete počítat také v problémových situacích, a to nad rámec našeho smluvního vztahu. Dobrý obchodní partner se totiž pozná ve chvíli, kdy se dostanete do potíží.
Řešení problémů
Vedle kontinuální správy vašich systémů on-premise i v cloudu s námi můžete počítat také v problémových situacích, a to nad rámec našeho smluvního vztahu. Dobrý obchodní partner se totiž pozná ve chvíli, kdy se dostanete do potíží.
Optimalizace výkonnosti
Nový informační systém neběží dle vašich očekávání? Dochází k rádoby náhodným výpadkům funkčnosti nebo zpomalení? Chcete mít jistotu podepřenou oponentským posudkem, že práce vašeho dodavatele splňuje veškeré nároky na kvalitu dodávky? Čím komplexnější systém, tím větší výzva pro náš tým.
Bezpečnost
Spousta společností směřuje výdaje spojené s IT pouze na „zaplácnutí aktuálního problému“. Takové investice jsou neefektivní, nesystémové a často ani nesouvisí s vizí společnosti a jejím realizačním plánem.
Bezpečnostní audit
Pokud chcete smysluplně investovat do zabezpeční, je nezbytné začít bezpečnostním auditem. Jeho výstupy identifikují vaše aktiva, hrozby na ně působící, rizika a případné finanční či reputační dopady. Slouží také jako podklad pro vypracování plánu hladké implementace vhodných opatření, která zajistí efektivní vypořádání rizik.
Analýza síťového provozu
Pomocí neinvazivních technik nahlížíme do struktury síťové komunikace – vnitrofiremní i té mezi firemní sítí a internetem. Umíme dekódovat, monitorovat provoz na SCADA sítích a řešení integrovat s množstvím produktů pro log management, SIEM či přímo s vybranými výrobci firewallů.
Vypracování a realizace BCP a DRP
Pomůžeme vám vypracovat, nasadit a otestovat plán zachování provozu a plán pro obnovení provozu po havárii. Zvýšíme robustnost a odolnost kritických informačních systémů a provedeme Vás skrze analýzu obchodních dopadů i analýzu rizik, od analytické fáze až po implementaci a pravidelné testování.
Zakázkový vývoj softwaru
Máme zkušenosti s vývojem telefonních, personálních, CMS a nákupních portálů nebo třeba systémů pro elektronické sázení a platby. Vývoj nás baví, a proto jsme aktivní i v oblasti programování unikátního softwaru. Rádi vám pomůžeme také s analýzou požadavků nebo definicí zadání.
Řízení IT
Na základě GAP a SWOT analýzy sestavíme strategický plán IT tak, aby podporoval cíle strategického plánu celé společnosti. Pokud již plán máte, pomůžeme vám s jeho implementací a aktualizací.
Infrastruktura
Hardware a software provozovaný on-premise, v různých  druzích cloudů nebo hybridně poskytující výpočetní výkon, úložiště, přenosové sítě, služby firewallu a VPN serveru, databázové služby nebo aplikační platformy. Všechno uspořádáme tak, aby jednotlivé komponenty spolupracovaly bezpečně, spolehlivě a s minimálními náklady.
Organizace IT, procesy a metriky
Jak víte, že je vaše IT efektivní? Máte přihlašovací údaje k veškerému internímu know-how na opravdu bezpečném úložišti? Jaké služby je dobré in- a jaké out-sourcovat? To jsou jen některé z otázek, na které byste měli mít odpověď. Pokud ji nemáte, provedeme analýzu fungování vašeho IT a navrhneme opatření, díky kterým bude sektor bezpečný a jeho výsledky měřitelné.
Aplikační architektura
Podíváme se na vaše aplikace z více úhlů - interoperability, výkonnosti, spolehlivosti nebo z pohledu provozních a bezpečnostních rizik. Jak aplikace vyvíjíte, nasazujete, provozujete a utlumujete na konci jejich životního cyklu? Prozkoumáme použité architektonické vzory, paradigmata typu SOA, ESB, mikroslužby nebo virtualizace aplikací s využitím kontejnerů.
Naše produkty
Ivyscreen
Systém pro správu, distribuci a zobrazení obsahu na jednotlivých obrazovkách. Vše je řízeno uživatelem z webového aplikace.
 • Podporovaná média – audio soubor, audio stream, HTML obsah, obrázek, www stránka, Video, vypnutí obrazovky při nečinnosti, PDF, MS office dokumentů (Word, Excel Powerpoint).
 • Správa obrazovek – otočení obrazovky, povoleni/zakázáni audio výstupu, povoleni/zakázáni posílání snímku obrazovky, povoleni/zakázáni VPN připojení, pravidelný report systémových údajů, přiřazení tagů pro logické členění.
 • Správa úloh – tři úrovně úloh (běžná, prioritní, při nečinnosti), rozpad úlohy na množinu přehrávaných médií s konkrétními parametry (délka přehrávání, interval aktualizace www stránky atd), časový harmonogram přehrávání jednotlivých médii v úloze, přiřazení množiny obrazovek k úloze, delegování úlohy.
 • Základní diskový prostor zdarma (7 GB).
 • Platba pouze za aktivní obrazovky, zdarma libovolný počet připojených obrazovek.
ShiftDuck
Webová aplikace pro správu a řízení lidských či výrobních zdrojů.
 • Uživatelsky editovatelné číselníky, státní svátky a nastavení systému.
 • Evidence pracovníků a jejich pracovních poměrů, školení, lékařských prohlídek, nepřítomností, pracovních kalendářů.
 • Evidence pracovních skupin pracovníků s možností určení zastupitelnosti.
 • Správa výkonů – \definice délky a místa výkonu, frekvence opakování, počtu požadovaných pracovníků, požadovaných školení. Definice diet za výkon. Rozpadu výkonu na několik samostatných pevně svázaných směn.
 • Vytvoření měsíčních plánu pro pracovní skupinu buď manuálně nebo automaticky.
 • Automatické kontroly na obsazenost všech výkonů, určení vedoucího u výkonu, dodržení zákonných podmínek (délka směny, délka přestávky, počet odpracovaných hodin DPP a DPČ, délka přesčasu atd), dodržení požadovaných školení.
 • Provozní záznamy pro mzdovou účetní – počet odpracovaných hodin, noční hodiny, přesčasové hodiny, nemoci, dovolené, převod přesčasu z minulého období, proplacení přesčasů atd.
 • Přehledová obrazovka denního plánu pro řídícího pracovníka – kontrola nástupu pracovníka na výkon, tištení průvodních listů, přeobsazení pracovníka (např. z důvodu nemoci), jednorázová změna výkonu z důvodu mimořádnosti atd.
 • Reporty a tisky – měsíčních plánu, přehled diet, přehled tržeb.
 • Možnost napojení na informační systém pro import/export dat.
Platební modul
Webová aplikace pro správu osob, kont, předpisů a plateb.
 • Evidence osob a jejich zákonných zástupců.
 • Samo registrace osob do systému pro zobrazení stavu jejich konta.
 • Správa kont osob – předpisy, platby, slevy, penále, zmražení konta, odložení platby, generování příjmového dokladu pro hotovostní platbu, splátkové kalendáře.
 • Správa ceníků s možností nadefinování automatického notifikování ve zvolený okamžik.
 • Správa šablon penále a přiřazení k jednotlivým ceníkům.
 • Automatické generování penále při neplacení, Automatické vygenerování předpisu dle ceníku.
 • Správa šablon e-mailových notifikací a přehled odeslaných notifikací ze systému.
 • Automatické rozesílání e-mailových notifikací při přijetí platby, nezaplacení předpisu, vygenerování penále, aktivaci splátkového kalendáře.
 • Import bankovních výpisů (MultiCash) – rozpad na jednotlivé platby a automatické/manuální párování na konta.
 • Reporty – měsíčních výnosů, osob v dluhu atd.
 • Možnost napojení na informační systém pro automatický import/export dat.
Další programy
Drobná softwarová řešení na míru.
Odečty vodoměrů
Mobilní aplikace slouží pro zaznamenávání aktuálního stavu vodoměrů, podle nadefinovaných odečtových tras. Import a export souborů s odečtovou trasou ze serverového REST rozhraní. Odečet stavu vodoměru zadáním hodnoty nebo dohadným odečtem.
Messenger
Konzolová aplikace pro kontrolu e-mailové schránky a automatické rozbalení a stažení bankovních výpisů, podle nadefinovaných konfigurovatelných pravidel ze ZIP archívu. Kontrolní e-mailové notifikace, pokud zůstanou nezpracované výpisy.
MZe LPIS
Webová aplikace pro zobrazení a export dat z veřejného registru půdy (LPIS) od Ministerstva zemědělství ČR. Vyhledání podle zadaného IČ ve formuláři nebo podle souboru s dávkou IČ. Export výsledku vyhledání v excelovém souboru.
Technologie
 • Databáze: MSSQL, (včetně SSIS a DWH), MySQL, MariaDB, Teradata, Firebird
 • Programování v C# (.net Core i .NET Framework), PHP, C++, MS SharePoint, Delphi
 • Desktopové aplikace WPF, WinForms, GtkSharp, Mono
 • Responzivní webové aplikace: Vue, Angular, ASP.NET, TypeScript, RxJs, JavaScript, HTML, CSS
 • Webové služby: REST, SOAP
VYBRANÉ REFERENCE
Komu pomáháme růst
Kontaktujte nás
KDE NÁS NAJDETE
JAK SE S NÁMI SPOJÍTE
Trustlab s.r.o.
Chodovská 228/3
141 00 Praha 4 — Michle
IČ 47546417
DIČ CZ47546417
info@trustlab.cz
+420 273 134 924
Datová schránka:
b8u8569
IT PRO
BUSINESS

„Noříme se do IT hlubin, ze kterých lovíme řešení na míru.“
Do pravěkých IT struktur navrhujeme a implementujeme nové procesy, které práci zjednoduší a jako příjemný bonus navíc udělají pořádek v nákladech. Srdcem naší práce jsou řešení v oblasti infrastruktury, bezpečnosti a zakázkového softwaru.
Naše služby
Konzultace
Jsme schopní začlenit IT sektor do fungování společnosti tak, aby vytvářel nové hodnoty a především měl pozitivní dopad na obchodní strategii.
Prostřednictvím auditu, zpracování řídící dokumentace, návrhu a implementace procesů jsme schopní začlenit IT sektor do fungování společnosti tak, aby vytvářel nové hodnoty a především měl pozitivní dopad na obchodní strategii.
Správa IT
Vedle kontinuální správy vašich systémů on-premise i v cloudu s námi můžete počítat také v problémových situacích, a to nad rámec našeho smluvního vztahu. Dobrý obchodní partner se totiž pozná ve chvíli, kdy se dostanete do potíží.
Řešení problémů
Vedle kontinuální správy vašich systémů on-premise i v cloudu s námi můžete počítat také v problémových situacích, a to nad rámec našeho smluvního vztahu. Dobrý obchodní partner se totiž pozná ve chvíli, kdy se dostanete do potíží.
Optimalizace výkonnosti
Nový informační systém neběží dle vašich očekávání? Dochází k rádoby náhodným výpadkům funkčnosti nebo zpomalení? Chcete mít jistotu podepřenou oponentským posudkem, že práce vašeho dodavatele splňuje veškeré nároky na kvalitu dodávky? Čím komplexnější systém, tím větší výzva pro náš tým.
Bezpečnost
Spousta společností směřuje výdaje spojené s IT pouze na „zaplácnutí aktuálního problému“. Takové investice jsou neefektivní, nesystémové a často ani nesouvisí s vizí společnosti a jejím realizačním plánem.
Bezpečnostní audit
Pokud chcete smysluplně investovat do zabezpeční, je nezbytné začít bezpečnostním auditem. Jeho výstupy identifikují vaše aktiva, hrozby na ně působící, rizika a případné finanční či reputační dopady. Slouží také jako podklad pro vypracování plánu hladké implementace vhodných opatření, která zajistí efektivní vypořádání rizik.
Analýza síťového provozu
Pomocí neinvazivních technik nahlížíme do struktury síťové komunikace – vnitrofiremní i té mezi firemní sítí a internetem. Umíme dekódovat, monitorovat provoz na SCADA sítích a řešení integrovat s množstvím produktů pro log management, SIEM či přímo s vybranými výrobci firewallů.
Vypracování a realizace BCP a DRP
Pomůžeme vám vypracovat, nasadit a otestovat plán zachování provozu a plán pro obnovení provozu po havárii. Zvýšíme robustnost a odolnost kritických informačních systémů a provedeme Vás skrze analýzu obchodních dopadů i analýzu rizik, od analytické fáze až po implementaci a pravidelné testování.
Zakázkový vývoj softwaru
Máme zkušenosti s vývojem telefonních, personálních, CMS a nákupních portálů nebo třeba systémů pro elektronické sázení a platby. Vývoj nás baví, a proto jsme aktivní i v oblasti programování unikátního softwaru. Rádi vám pomůžeme také s analýzou požadavků nebo definicí zadání.
Řízení IT
Na základě GAP a SWOT analýzy sestavíme strategický plán IT tak, aby podporoval cíle strategického plánu celé společnosti. Pokud již plán máte, pomůžeme vám s jeho implementací a aktualizací.
Infrastruktura
Hardware a software provozovaný on-premise, v různých  druzích cloudů nebo hybridně poskytující výpočetní výkon, úložiště, přenosové sítě, služby firewallu a VPN serveru, databázové služby nebo aplikační platformy. Všechno uspořádáme tak, aby jednotlivé komponenty spolupracovaly bezpečně, spolehlivě a s minimálními náklady.
Organizace IT, procesy a metriky
Jak víte, že je vaše IT efektivní? Máte přihlašovací údaje k veškerému internímu know-how na opravdu bezpečném úložišti? Jaké služby je dobré in- a jaké out-sourcovat? To jsou jen některé z otázek, na které byste měli mít odpověď. Pokud ji nemáte, provedeme analýzu fungování vašeho IT a navrhneme opatření, díky kterým bude sektor bezpečný a jeho výsledky měřitelné.
Aplikační architektura
Podíváme se na vaše aplikace z více úhlů - interoperability, výkonnosti, spolehlivosti nebo z pohledu provozních a bezpečnostních rizik. Jak aplikace vyvíjíte, nasazujete, provozujete a utlumujete na konci jejich životního cyklu? Prozkoumáme použité architektonické vzory, paradigmata typu SOA, ESB, mikroslužby nebo virtualizace aplikací s využitím kontejnerů.
Naše produkty
Ivyscreen
Systém pro správu, distribuci a zobrazení obsahu na jednotlivých obrazovkách. Vše je řízeno uživatelem z webového aplikace.
ShiftDuck
Webová aplikace pro správu a řízení lidských či výrobních zdrojů.
Platební modul
Webová aplikace pro správu osob, kont, předpisů a plateb.
Další programy
Drobná softwarová řešení na míru.

Odečty vodoměrů
Mobilní aplikace slouží pro zaznamenávání aktuálního stavu vodoměrů, podle nadefinovaných odečtových tras. Import a export souborů s odečtovou trasou ze serverového REST rozhraní. Odečet stavu vodoměru zadáním hodnoty nebo dohadným odečtem.
Messenger
Konzolová aplikace pro kontrolu e-mailové schránky a automatické rozbalení a stažení bankovních výpisů, podle nadefinovaných konfigurovatelných pravidel ze ZIP archívu. Kontrolní e-mailové notifikace, pokud zůstanou nezpracované výpisy.
MZe LPIS
Webová aplikace pro zobrazení a export dat z veřejného registru půdy (LPIS) od Ministerstva zemědělství ČR. Vyhledání podle zadaného IČ ve formuláři nebo podle souboru s dávkou IČ. Export výsledku vyhledání v excelovém souboru.
Technologie
VYBRANÉ REFERENCE
Komu pomáháme růst
Kontaktujte nás
KDE NÁS NAJDETE
Trustlab s.r.o.
Chodovská 228/3
141 00 Praha 4 — Michle
IČ 47546417
DIČ CZ47546417
JAK SE S NÁMI SPOJÍTE
info@trustlab.cz
+420 273 134 924
Datová schránka:
b8u8569